ลอร์ด โวลเดอมอร์

อังกฤษ: Lord Voldemort

คนที่คุณก็รู้ว่าใคร เจ้าแห่งศาสตร์มืด

ห้องใต้บันได