บาธิลดา แบ็กช็อต

อังกฤษ: Bathilda Bagshot

บาธิลดา แบ็กช็อต คือ ผู้เขียนตำราประวัติศาสตร์เวทมนตร์ ซึ่งเด็กนักเรียนฮอกวอตส์ได้ใช้หนังสือเล่มนี้ประกอบในการเรียนที่ฮอกวอตส์ด้วย

ตำราคาถาพื้นฐาน (ปี1)

หนังสือ ประวัติศาสตร์เวทมนตร์