นายเดอร์สลีย์

อังกฤษ: Mr. Dursley

นายเดอร์สลีย์ หรือ เวอร์นอน เดอร์สลีย์ ลุงของแฮร์รี่ พอตเตอร์ และอาจเรียกได้ว่า เป็นคนที่ปกติธรรมดาที่สุด เป็นชายตัวล่ำใหญ่ ไว้หนวดดกเฟิ้ม อ้วนใหญ่จนแทบไม่มีคอ  ภรรยาของเวอร์นอน เดอร์สลีย์ มีชื่อว่า เพ็ตทูเนีย

นายเวอร์นอน เดอร์สีลย์ เป็นผู้อำนวยการบริษัทผลิตสว่านชื่อ บริษัทกรันนิ่งส์ มีลูกชายคนเดียวชื่อ ดัดลีย์ เดอร์สลีย์ (เป็นลูกพี่ลูกน้องกับแฮร์รี่ พอตเตอร์)

เวอร์นอน มีพี่สาวหนึ่งคนชื่อ มาร์จ (ป้ามาร์จ)

กรินเดลวัลด์

นางเดอร์สลีย์