ตำราคาถาพื้นฐาน (ปี1)

ตำราคาถาพื้นฐาน (ปี1) ประพันธ์โดย มิรันดา กอชฮ็อก เป็นหนังสือที่นักเรียนฮอกวอตส์ ชั้นปีที่ 1 ใช้ในการเรียนวิชาคาถา

มิรันดา กอชฮ็อก

บาธิลดา แบ็กช็อต