ซอยพรีเว็ต

อังกฤษ: Privet Drive

บ้านของนายและนางเดอร์สลีย์ตั้งอยู่ในซอยพรีเว็ต ที่อยู่ บ้านเลขที่ 4 ซอยพรีเว็ต ลิตเติล วิงจิง เซอร์รีย์

หนังสือ ประวัติศาสตร์เวทมนตร์

ห้องใต้บันได